Kurallar


TÜRKİYE BÖLGESEL ÖN ELEME YARIŞMASINA KAYIT OLAN KATILIMCI (“SİZ”), ISTANBUL TANGO FIESTA FESTIVALI TARAFINDAN DÜZENLENEN TANGO BA MUNDİAL DE BAİLE YARIŞMASI'NIN ŞART VE KOŞULLARINI DA KABUL ETMİŞ SAYILIR.

KURALLAR (Türkiye Bölgesel Ön elemeleri)

Tango Dansı yarışması Tango de Pista kategorisinde yapılacaktır. Giriş amatörlere ve profesyonellere açıktır.

ORGANİZASYON

Istanbul Tango Fiesta, bu kurallarda belirtilen tüm şart ve koşulların uygunluğu bakımından, yarışma süresince en yüksek otoriteye sahip olacaktır. Bununla birlikte, ÖN ELEMELERİ organize edecek olan kurum, etkinlik süresince ve sonrasında, yarışmaya katılım ücreti, atölye çalışmaları ve/veya etkilik süresince diğer planlanmış etkinliklere kaydolmak için ücret alabilir. 

KAYIT

Kayıt olmaya hak kazanmak için, dans partnerlerinin yerel yarışma başlangıcından itibaren 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.

Katılımcıların aynı kategoriye iki ya da daha fazla kez kayıt yaptırmalarına izin verilmemektedir. 

Çiftin her iki üyesi de farklı şehirlerin yerlileri ya da yerleşik kişileriyse, çiftlerin tek bir şehri temsil etmelerine izin verildiği için ikamet ya da doğum şehirlerini seçmeleri gerekmektedir.

Aşağıdaki kişilerin yarışmasına izin verilmeyecek: Buenos Aires'teki Festivaller ve Merkez Etkinlikler Şehir Ofisi personeli; Tango Buenos Aires Dans Dünya Kupası ve ön elemelerinin resmi ön hazırlık ve jüri üyelerinin düzenleyicileri; Istanbul Tango Fiesta ve/veya Istanbul Tango Fiesta tarafından düzenlenen Tango BA Mundial de Baile Ön Elemelerine sponsorluk eden şirketlerin veya / veya personelin veya Festival Ofisi ile kalıcı veya geçici bir ilişkisi olan başka bir kişinin sponsorları.

Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı her hangi bir şehirden katılabilirsiniz.  

KAYIT SÜRECİ ve GEREKLİLİKLER

Tüm yarışmacıların internet sitesin üzerinden kayıt olmaları ve kayıt işleminden itibaren 5 iş günü içinde ödeme yapmaları gerekmektedir. Yarışmacıların yarışmanın ilk günü olan 28 Mart 2020, saat 19:00'da (İzmir Saati ve yarışma başlamadan 1 saat önce) hazır bulunmaları beklenmektedir.

GİRİŞ

Giriş yapabilmek için tüm yarışmacıların, Ön Eleme Organizasyonu tarafından belirlenen gün ve saatte, kendi kimlik kartları (orjinal nüfus cüzdanı veya orjinal pasaport) ile hazır bulunmaları gerekmektedir. Böylece katılımcı numaralarını alacaklar ve ilgili kategorideki farklı aşamalardaki performansların yaklaşık gün ve saat hakkında bilgi alacaklardır.

Giriş yapmayanların yarışmaya katılım sağlamaları mümkün değildir. Gecikme ancak kamuoyunun bilgisi dahilinde olan durumlar haricinde, kanıtlanmış mücbir sebepler olması halinde dikkate alınacaktır.

Giriş yapılırken yarışmacıların kişisel bilgilerini ve organizasyonun gerektirdiği diğer ek bilgileri içeren formu doldurmaları gerekecektir.

Giriş esnasında sağlanan tüm bilgiler yeminli beyan olarak değerlendirilecektir. İmza sonrasında, verilen bilgilerde herhangi bir çelişkinin görülmesi durumunda, Organizasyon kararı ile puan kaybı, yarışmadan diskalifiye edilme veya bu organın oluşturabileceği herhangi bir kararla cezalandırılacaktır.

Orjinal Kimlik kartı ve/veya orjinal pasaport ve kayıt formu yarışmanın her aşamasında gösterilmelidir.

Tüm şampiyona yarışmacıları, Ön Eleme Organizasyonu tarafından planlanan çeşitli etkinliklere ve seremonilere- basın konferansları, radyo kanalları için röportajlar ve kablolu televizyon gibi- çağırılmaları durumunda katılım sağlayacaklarını kendilerini taahhüt ederler.

YARIŞMA

Yarışma her iki kategori için 3 aşamada gerçekleşecektir (organizasyonun bu kategorileri azaltma veya fazlalaştırma hakkı bulunmaktadır)

a) Ön eleme, b) Yarı Final, c) Final.

a) Ön eleme: Tüm kayıt yaptıran çiftler katılacak ve bir kez dans edecekler;
b) Yarı Final: Ön eleme turunda yeterlilik elde eden çiftler katılmaya hak kazanırlar;
c) Final: Yarı finalde turunda yeterlilik elde eden çiftler katılmaya hak kazanırlar.

Tango de Piste kategorisinde, çiftler organizasyon tarafından seçilen, kayıtlı üç tango parçasında dans ederek grup formatında yarışacaklar..

Organizasyon, aşağıdaki kurallara uymayan yarışmacıları eleme hakkına sahiptir:

 • Şampiyona kurallarına uymamak,
 • Şampiyonanın irtibatını zayıflatan ya da halk arasında hoşnutsuzluğa yol açabilecek herhangi suç ya da uygunsuz davranışı gerçekleştirmek.


JÜRİ

Jüri en az 4 üyeden oluşacak ve üyeler yarışmanın kurallarını anlayan, kabul eden ve bağlılıklarını taahhüt eden kimseler olacaktır. Jüri üyeleri İstanbul Tango Fiesta tarafından önerilen ve orgnisazyon ofisi tarafından onaylı profesyonellerden oluşacak.

Jüri kararlarının tamamı temyiz konusu olmayacaktır. Kayıt yaptırarak katılımcılar bu durumu kabul ederler. Güvensizlik veya anlaşmazlık olması durumunda katılımcılar, organizasyona yazılı bir bildirimde (İspanyolca veya İngilizce) bulunabilirler. Çifte verilen en yüksek ve en düşük puan hesaba alınmayacaktır.

Her bir performans için final puanı, bir sonraki bölümde tanımlanan kriterlere uygun olarak, jüri üyelerinin 1 ile 10 arasında bir puan belirlemesi ile oluşturulacaktır.

Jüri her kategoride kazanan bir çift belirleyecektir. Ayrıca jüri (Organizatörün onayı ile) ikinci ve üçüncüler için de ödül ya da özel mansiyonlar verebilir, uygun gördüğü durumda başka mansiyonlar vermeye de yetkilidir.

İstisnai durumlarda (güç kesintisi, sahnedeki olaylar vb.) jüri adil bir karara varmak için yarışmacıların ek parçalarda dans etmeleri gerektiğine karar verebilir. Katılımcılar performans sergilemeyi reddetmezler.

Aynı final skoruna sahip çiftler, beraberlik durumu kırılana kadar, Tango de Pista kategorisinde ek bir turda dans edeceklerdir.

DENETLEYİCİ

İstanbul Tango Fiesta tarafından atanan bir denetleyici olacaktır. Denetleyici, kurallara uyma halini kontrol etmek, kurallar içinde yer almayan herhangi bir rahatsızlığın uygun bir şekilde çözümünü sağlamak ve gerekli gördüğü kurallar hakkında bilgi vermek veya bu kuralları bildirmekle yükümlüdür.

YARIŞMA KATEGORİLERİ

Tango de Pista (Sınırlamasız giriş, Amatörler ve Profesyoneller)

Tango de Pista kategorisi sosyal dans olarak kabul edilmektedir En önemli unsurları doğaçlama, tutuş ve çiftler arasındaki bağlantıdır. 

Çiftlerin Dolaşımı (Ronda): Çiftler, saat yönünün tersine doğru ve aynı alanda kalmadan ilerleyerek dans etmelidirler. Dans pistinin akışını bozmamalıdırlar. Çiftler geriye doğru yürümemelidirler, ama gerekirse ve kendi alanlarının içinde kaldıkları sürece bir (1) veya iki (2) adım geri atabilirle.

Çiftler harmoniyi ve rondayı bozmamak için hem kendi hem de diğer katılımcıların (çiftlerin) alanına duyar ve saygı göştermelidirler. Eğer bir çift ayni alanda iki kombinasyondan fazla yaparlar ve pistin akışını engellerler ise, juri çiftin puanını düşürebilir.

Bir çiftin pistin akışını engellediği durumda, diğer çiftler bu çifti geçemezler. Eğer Juri gerekli görürse, bu gruptaki katılımcılar pistin akışından dolayi oluşan engelleme nedeni ile yeni bir tango dans etmek zorunda kalabilirler. 

Çiftler tutuşa girdikten sonra müzik boyunca ayrılmazlar. Tutuş pozisyonunun doğru kabul edilmesi için karşılıklı olarak çiftlerden birinin kolu diğerinin vücudunu sarıyor olmalıdır. Bazı figürlerde bu durum esnek olabilir fakat tüm dansa yayılamaz. Tüm hareketler çiftin tutuş alanı içinde sınırlı kalmalıdır. Lider , takip eden dansçıyı yürümek ve/veya çiftin sağına ve/veya soluna doğrü döndürmek için davet edebilir. Fakt çiftin geriya dogru yürümesi tamamen yasaktır. 

Çifin, iki tango arasında tutuşlarını bozmalarına gerek yoktur. 

Puanlama Kriteri: Çift “sotyal” tango kapsamına kabul gören figürleri, barrida, sacada al piso (zemine doğru sacada), enrosque, gancho, boles vs. Aynı zamanda çiftler kendi alanları içerisinde ve dıger çiftleri engellemeden süsleme yapabilirler. Zıplamalar, her iki ayağın da yerle temasının kesildiği figürler ve diğer tüm Stage Tango kategorisi için tipik olan figürler yasaktır.

Jüri puanlamada, çiftin tarzı ve stiline göre yaptığı yorumlamayı temel alacaktır. Aynı zamanda çiftin müzikalitesini, yürüme stilini vede en önemlisi partnerler arasındaki bağlantıyı, kendilerini ifade etme tarzlarını ve çalınan tangoya göre uyguladıkları dinamiği ve hız değişimini punalayacaktır. 

Kostüm/Kıyafet: Puanlamada kıyafetler dikkate alınmayacaktır ama katılımcıların kıyafetlerine özen göstermleri tavsiye edilir. Kostüm/kiyafetinizi, saç ve makyaj stilinizi seçerken Tango de Pista kategorisinin sosyla tango kategorisi olduğunu hatırlatırız.

FİLM ve FOTOĞRAF

Ön Hazırlık Organizasyonu (İstanbul Tango Fiesta) şampiyonanın tüm aşamaların, etkinliği tanıtmak ve reklam vermek amacıyla, bilinen herhangi bir yöntemle -çekim, kayıt, fotoğraf çekme, dijitalleştirme vb.- tek başına kaydetme hakkını saklı tutar. Elde edilen kaydedilmiş materyal Ön Eleme Organizasyonu’nun mülkiyetinde olacak şekilde İşbirliği Anlaşması uyarınca Festivaller Ofisi tarafından kopyası alınacaktır. Şampiyonaya girerek, katılımcılar açık bir şekilde, kaydedilen materyalin kullanımını, herhangi bir nedenden ötürü Ön Eleme ve/veya Festivaller Ofisi tarafından yetkilendirir. Ayrıca bu madde, herhangi bir sınırlama olmaksızın, yayınlanmış ve/veya tanıtım ve reklam için kullanılacak tüm foto grafik materyalleri kapsar.

ÖDÜLLER

Ankara ön elemesini kazana çift Istanbul Tango Fiesta tarafından düzenlenen 2020 TANGO BUENOS AİRES FESTİVALİ VE DANS DÜNYA KUPASI (MUNDIAL DE BAILE) TÜRKİYE ÖNELEMERİNE  yarı final turlarından itibaren otomatik olarak katılma hakkı kazanacaktır. Aynı zamanda ön elemede 1. olan çift, Istanbul Tango Fiesta Milongalarına organizatör tarafından davetli olacaktır. 

Istanbul Tango Fiesta: Festival ve Şampiyonasına katılmak için yapılacak masrafları (ulaşım, konaklama, vize vs) çıftin kendisi karşılayacaktır.

Organizasyon (Istanbul Tango Fiesta), her hangi bir kategoride zorunlu olan 8 çift katılım kotasına ulaşılmadığı zaman, yarışma kategorisi resmi sayılmayacağından dolayı, bu kategoriye ait olan ödülleri  vermeme hakkına sahiptir. Bu durumlarda, organizsayon ekibi başka ödüller vermek istiyebilir fakat bu organizasyon ekibinin takdirine bağlıdır.

Organizasyon zorunlu olan ödüllere ek olarak başka ödüller verebilir. Katılan her katılımcı, katılım sertifikası elde edecektir. Bir çiftin kaydı ve daha sonraki check-in, bu Kuralların katılımcılardan her biri tarafından bilgi ve kabul edilmesini gerektirir.

Ödüllerin Özeti:

1. Sıra 

 • Istanbul Tango Fiesta tarafından 18-22 Haziran tarihlerinde düzenlenen "Tango BA Mundial de Baile Ön Elemeleri" yarışmasına yarı finalden katılma hakkı;
 • Ön elemlerde 1. sırayı kazanan çift bir 2020 İstanbul Tango Fiesta Festival ve Şampiyonasın'da milonga ve 4 ders paketi kazanacaktır;
 • İzmir Dans Akademi tarafından düzenlenen Milonga Portena, Ankara'da düzenlenen Milonga Real ve İstanbul'da TangoTangoTürk, & Tango Noa tarafından organize edilen haftalık milongalara ücretsiz giriş hakkı (2020 yılı boyunca);
 • Sponsorlar tarafından dağıtabilecek başka ödüller

2. Sıra

 • Ön elemlerde 2. sırayı kazanan çift bir 2020 İstanbul Tango Fiesta Festival ve Şampiyonasın'da milonga paketi kazanacaktır;
 • İzmir Dans Akademi tarafından düzenlenen Milonga Portena, Ankara'da düzenlenen Milonga Real ve İstanbul'da TangoTangoTürk, & Tango Noa tarafından organize edilen haftalık milongalara ücretsiz giriş hakkı (2020 yılı boyunca);
 • Sponsorlar tarafından dağıtabilecek başka ödüller.

3. Sıra

 • İzmir Dans Akademi tarafından düzenlenen Milonga Portena, Ankara'da düzenlenen Milonga Real ve İstanbul'da TangoTangoTürk, & Tango Noa tarafından organize edilen haftalık milongalara ücretsiz giriş hakkı (2020 yılı boyunca);
 • Sponsorlar tarafından dağıtabilecek başka ödüller.


KATILIM ÜCRETİ

Katılım ücreti tek kişi ve tek (her bir) kategori için 100 TL'dir. Herhangi bir neden ile katılım ücretinin geri ödemesi yapılmaz.

KATILIMCI GEREKLİLİKLERİ

Tüm katılımcıların şampiyonada gerçekleşecek tüm seremoni, etkinlik, fotoğraf çekimi ve diğer reklam organizasyonlarına katılmaları zorunludur. Buna ek olarak, kazananların (ilk 3'e giren yarışmacılar) şampiyonadan sonra organizasyonun talep ettiği etkinliklere katılmaları zorunludur.

GENEL HATIRLATMALAR

Organizasyon Takımı’nın beklenmedik durumlar karşısında organizasyonun kurallarını, zaman ve formunu değiştirme hakkı vardır.